#ExceedCustomersAndPartnersExpectations
vr, 07/24/2020

Hoe verandert de coronapandemie onze manier van werken?

In de afgelopen maanden heeft COVID-19 de hele wereld door elkaar geschud en het leven van de meesten onder ons veranderd.

Als bedrijf moesten we ons reorganiseren, ons opnieuw uitvinden en leren anders te werken, terwijl we tegelijkertijd de transformatie versnelden. Dat was een enorme uitdaging!

Maar bij AlphaCredit zijn we altijd al strijdvaardig en inventief geweest, met de blik op de toekomst. Wij hebben dus de mouwen opgestroopt en onze werkmethoden aangepast om de crisis de baas te kunnen. Deze nieuwe werkmethoden laten ons beter presteren en zijn ook een blijver.

De kracht van de groep

Tijdens de eerste dagen van de lockdown moesten we snel en doeltreffend handelen om alle teams uit te rusten voor telewerk en onze klanten een aangepaste dienstverlening te bieden. Dankzij de goede wil en motivatie van iedereen werd alles snel in goede banen geleid.

Vervolgens kregen onze klanten verschillende oplossingen en vereenvoudigde processen aangeboden. Ook dat was mogelijk dankzij de flexibiliteit van onze experts en de energie die we hebben samengebundeld als één team.

Op basis van deze positieve ervaring hebben we besloten om, voor de ontwikkeling van onze projecten, tribes op te richten. Dit zijn groepen van experts uit verschillende departementen die binnen strakke deadlines belangrijke projecten voor AlphaCredit zullen uitwerken. Op dit moment zijn er drie tribes actief: e-signature, e-commerce en de automatisering van de verwerking van onze dossiers.

Nieuwe tools

Zowel intern als extern heeft de lockdown ons ertoe aangezet nieuwe tools te ontwikkelen om sneller en efficiënter te werken.

Intern loopt de communicatie met de medewerkers sneller en directer dankzij een app voor het beheer van de dagelijkse taken bij AlphaCredit en de digitalisering van processen zoals de follow-up van facturen.

Voor onze directe klanten hebben we e-signature ingevoerd en zijn we gestart met de domiciliëring voor onze contracten voor leningen op afbetaling.

Dit zijn ontwikkelingen die ons niet alleen helpen deze moeilijke periode te overleven, maar die ook goed zijn voor de toekomst.

Telewerk

Door de lockdown voerden we ook telewerk in voor alle medewerkers. Dat project was reeds van start gegaan vóór de lockdown, maar was nog niet helemaal klaar. Het is nu belangrijker dan ooit dat we ons management sensibiliseren voor de begeleiding en coaching van de teams op afstand.

Hoewel telewerken tijdens de lockdown niet voor iedereen eenvoudig was, is de invoering ervan wel een voordeel. Op een arbeidsmarkt waarin het evenwicht tussen werk en privéleven steeds belangrijker wordt, is het kunnen aanbieden van telewerken een troef bij het zoeken naar nieuw talent en het behouden van de medewerkers.

Tot slot heeft AlphaCredit, als speler in de Belgische economie en als werkgever, zich ingezet om het beste te maken van deze uitdagende tijden.

Onze sterke ambitie om resultaten neer te zetten en efficiënter te werken binnen een nieuwe organisatorische context zal ons in staat stellen om een grote sprong voorwaarts te maken op het vlak van de New Ways of Working. Wij willen deze nieuwe verworvenheden behouden en versterken voor de ondersteuning van de ontwikkeling van AlphaCredit en voor een betere dienstverlening aan onze klanten en partners.