Vertrouwelijkheid en Privacy

 

Alpha Credit hecht bijzonder veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij een ruim beleid voor de bescherming van uw gegevens uitgewerkt, dat beschreven staat in ons Handvest Vertrouwelijkheid Persoonsgegevens. Dit handvest is beschikbaar op https://alphacredit.be/nl/charter-vertrouwelijkheid-persoonsgegevens

Om daar meer over te weten kunt u de Toelichting lezen, die gedetailleerde informatie bevat over de manier waarop wij uw persoonsgegevens beschermen. Als controleur zijn wij verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens die wij gebruiken voor onze activiteiten. Wij willen u daarom via deze Toelichting meedelen welk type persoonsgegevens wij over u verzamelen, waarom we ze gebruiken, met wie wij ze delen, hoelang we ze bewaren, welke uw rechten zijn en hoe u die kunt uitoefenen. https://www.alphacredit.be/nl/informatienota