Tik uw dossiernummer in. Dat vindt u op uw contract of op uw kaart. Het bestaat uit 12 cijfers. Geef deze in zonder spaties en zonder streepjes.
Zorg ervoor dat u een nummer in het nationale formaat (bv.: 025080201) of het internationale formaat (bv.: +3225080201) ingeeft.
Als u geen toegang heeft tot uw identiteitskaart, gaat u verder door op 'Handmatige identificatie' te klikken.
De recto scan van uw identiteitskaart bijvoegen in één enkel pdf-, png- of jpeg-bestand.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 20 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf png jpeg jpg.
De verso scan van uw identiteitskaart bijvoegen in één enkel pdf-, png- of jpeg-bestand.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 20 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf png jpeg jpg.
De scan van uw verblijfsvergunning, registratie-attest of bewijs van adres graag bijvoegen in één enkel pdf-, png- of jpeg-bestand.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 20 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf png jpeg jpg.
Geldig bewijs van adres:
  • Attest van hoofdverblijfplaats (bewijs van woonst)
  • Bewijs gezinssamenstelling
  • Certificaat van verhuis
  • Loonbewijs
  • Electriciteitsrekening
  • Telefoonrekening(vaste telefoon)
  • Inschrijvingsbewijs van auto
  • Informatiekaart van de eID
  • Residentiekaart (Lux)

Bestanden moeten kleiner zijn dan 20 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf png jpeg jpg.
Volgorde
UBO documenten
Bestanden moeten kleiner zijn dan 50 MB.
Toegestane bestandstypen: png jpeg jpg pdf.
De uiteindelijke begunstigde is de natuurlijke persoon of personen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, meer dan 25% van aandelen of van de stemrechten van de vennotschap bezitten of controleren, of die op een andere wijze de controle hebben over het bestuur van de vennootschap.
Een nieuw bestand toevoegen
Bestanden moeten kleiner zijn dan 20 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf png jpeg jpg.

Verticale tabs

* Verplicht in te vullen veld.