Mobiliteit
vr, 10/27/2023

Gemengde mobiliteit in België: realiteit of utopie?

Tegen 2023 zal bijna de helft van alle Europeanen gebruik maken van zachte mobiliteit, soms alleen en soms als aanvulling op de auto. Maar het gebruik van zachte mobiliteit verschilt sterk van land tot land en van regio tot regio. Hoe zit dat in België?

Sterke groei in zachte mobiliteit

In Europa, waar één van de twee mensen regelmatig een fiets, step of gemotoriseerde tweewieler gebruikt, kan niet langer gezegd worden dat zachte mobiliteit onbelangrijk is. Ze wordt als alternatief steeds aantrekkelijker.

Het bewijs: 36% van de Europeanen zegt vaker dan vroeger gebruik te maken van zachte mobiliteit, 24% zegt meer gebruik te maken van het openbaar vervoer en 51% gebruikt de trein. Tegelijkertijd zegt 45% minder gebruik te maken van het vliegtuig.

Dit wordt weerspiegeld in de verkoop van elektrische fietsen in Europa, die in 5 jaar tijd met een factor 3 is vermenigvuldigd. Elektrische steps doen het ook erg goed, met een 9-voudige verkoop in Frankrijk tussen 2017 en 2021, goed voor meer dan een miljoen verkochte exemplaren.

In België zegt 40% van de mensen dat ze uitsluitend hun auto gebruiken om zich te verplaatsen. Dit is iets minder dan het Europese gemiddelde van 43%.

Daarnaast kiest 52% wel eens voor de fiets, 8% voor de step en 7% voor een andere gemotoriseerde tweewieler.

Stedelijke Belgen versus landelijke Belgen

Helaas gaat mobiliteit niet hand in hand met landelijkheid, en de bovenstaande cijfers verbergen een echte botsing tussen deze twee werelden.

Op dagelijkse basis is het verschil in autogebruik opvallend. Terwijl 56% van de plattelandsbewoners dagelijks de auto gebruikt, doet slechts 35% van de stadsbewoners dat.

Ongelijke opkomst

Ook binnen Europese landen zijn er grote verschillen in gebruik. In Nederland maakt 85% van de bevolking gebruik van zachte mobiliteit (die daar echt maatschappelijk ingeburgerd is), terwijl in Portugal bijvoorbeeld 70% uitsluitend de auto gebruikt om zich te verplaatsen!

In een notendop: zachte mobiliteit ontwikkelt zich sterk in ons land, maar heeft nog niet overal de plaats van de auto ingenomen, noch hier, noch in Europa.

Lees ook: De rol van de auto in de mobiliteit van de Belgen in 2023.