Manifeste
ma, 11/16/2020

Manifest van BNP Paribas Personal Finance

In een wereld die voortdurend verandert, verstevigt AlphaCredit de banden met de BNP Paribas Personal Finance-groep en steunt ze de initiatieven waartoe de groep zich in het manifest hieronder verbindt.

Onze klanten en partners toegang bieden tot een verantwoordelijkere en duurzamere consumptie.

Onze manier van leven en werken verandert in ijltempo en stelt onze planeet voor heel wat ongeziene uitdagingen: het klimaat verandert, onze natuurlijke hulpbronnen raken uitgeput en ongelijkheid neemt toe.

Bij BNP Paribas Personal Finance zijn we ervan overtuigd dat consumptie centraal staat bij deze grote uitdagingen, maar ook dat ze een oplossing kan bieden. Als we namelijk allemaal verantwoordelijker gaan consumeren, kunnen we de natuurlijke hulpbronnen in stand houden, onze ecologische voetafdruk verkleinen en op grotere schaal het verschil maken. Wij geloven dat consumenten de drijvende motor achter verandering kunnen zijn.

Consumenten willen steeds vaker een positieve impact hebben op hun dagelijkse keuzes. Maar oude gewoontes slijten moeilijk en niet iedereen heeft toegang tot duurzame alternatieven. Daarom vinden we het essentieel om mee te bouwen aan een inclusieve economie, zodat zoveel mogelijk mensen verandering kunnen creëren.

Al sinds zijn ontstaan begeleidt BNP Paribas Personal Finance particulieren bij hun consumptiekeuzes in moeilijke tijden. Het is een waarde die nauw verankerd zit in ons DNA. Als marktleider in financieringen en gedreven pleitbezorger van een verantwoord budgetbeheer, vinden we dat het aan ons is om particulieren te helpen duurzamere consumptiegewoontes aan te nemen en hun persoonlijke financiën beter te beheren. Vooral klanten die zich in een kwetsbare financiële situatie bevinden, zullen hard geraakt worden door de uitdagingen waar de mens wereldwijd mee geconfronteerd wordt. Wij geloven dat wij hen kunnen helpen door duurzame consumptie toegankelijker te maken.

Vanuit deze overtuigingen en een sterke wil om het verschil te maken, hebben we het volgende doel als bestaansreden gekozen:“onze klanten en partners toegang bieden tot een verantwoordelijkere en duurzamere consumptie.”

Belangrijk bij dit manifest is dat we werken aan een transformatie op lange termijn van ons bedrijf en onze activiteiten. Een transformatie die we waar zullen maken dankzij concrete, betekenisvolle en meetbare acties die we regelmatig zullen controleren om onze vooruitgang op te volgen.

Via ons doel en onze acties willen we bijdragen aan de ambitie van de Groep BNP Paribas om uit te groeien tot een marktleider in duurzame financieringen voor zowel onze klanten, als onze partners en de wereld waarin we leven. Onze medewerkers vormen, vanuit hun positie aan de zijde van onze klanten, de belangrijkste drijfveer achter deze verandering.

Een positieve impact begint bij ieder van ons.

ONZE BESTAANSREDEN

Onze klanten en partners toegang bieden tot een verantwoordelijkere en duurzamere consumptie

ONZE BELOFTES

Een onberispelijk imago als bedrijf en werkgever

 • Een duurzame, rechtvaardige en inclusieve werkomgeving creëren door:
  • Te streven naar volledige gendergelijkheid en binnen onze teams optimale diversiteit te realiseren.
  • Voorbeeldige management- en ontwikkelingsprocessen en -acties uit te rollen.
  • Te investeren in een flexibele werkorganisatie die voldoet aan de verwachtingen en levensstijl van onze medewerkers.
    
 • Een neutrale impact hebben op het milieu door:
  • De CO2-uitstoot van onze rechtstreekse activiteiten te verlagen.
  • Ons energieverbruik te beperken, en te compenseren voor de resterende CO2-uitstoot.

Onze activiteiten, onze werkingsmodellen en ons aanbod transformeren

 • Meer klanten toegang geven tot onze financiële diensten, ongeacht hun leeftijd of sociaaleconomisch profiel en op elk moment in hun leven, zodat ze hun persoonlijke financiën beter kunnen beheren.
   
 • Onze klanten helpen om hun ecologische voetafdruk te verkleinen door hen te informeren over en begeleiden bij hun eigen ecologische impact, hen toegang te bieden tot duurzamere en meer betaalbare woon-, mobiliteits- en voorzieningsalternatieven, en deze alternatieven te ontwikkelen met partners die dezelfde overtuigingen en doelen delen op het vlak van duurzame ontwikkeling.
   
 • Bouwen aan een duurzame en inclusieve relatie met onze stakeholders (klanten, partners, medewerkers en het maatschappelijke middenveld) door onze klanten te begeleiden, hun oplossingen aan te reiken ongeacht de situatie, en te investeren in een permanente dialoog om ons aanbod in overleg met onze stakeholders aan te passen.

Ook buiten onze activiteiten een positieve impact hebben binnen onze expertisedomeinen

We willen de meest kwetsbare bevolkingsgroepen in twee essentiële domeinen bijstaan: financiering en digitalisering.

 • De financiële kennis van één miljoen personen overal ter wereld vergroten en hen leren duurzame consumptiekeuzes te maken, om van hen autonome en verantwoordelijke burgers te maken.
   
 • Investeren in inclusie en digitale kennis vergroten, twee kernfactoren voor meer sociale en economische inclusie. Digitale voorzieningen toegankelijker maken en zij die daar behoefte aan hebben, leren omgaan met deze voorzieningen.