#BeaProudMarketLeader
wo, 09/21/2022

Financiële inclusie van jongeren is realiteit voor AlphaCredit

Let op, geld lenen kost ook geld

Financiële inclusie van jongeren is realiteit voor AlphaCredit

De jongeren van vandaag zijn steeds zelfstandiger en hechten veel waarde aan onafhankelijkheid. Ze kiezen zelf hun universiteit, hoe ze zich verplaatsen en heel vaak werken ze ook. Uit de enquête van onze groep blijkt dat 59% van de Belgische jongeren tussen 18 en 30 jaar een krediet overweegt om projecten te financieren: hun studies, opleidingen en ook hun mobiliteit. Toch blijken bepaalde financiële diensten, waaronder een krediet, voor hen soms moeilijk bereikbaar.

De verbintenissen van onze Groep

Het ondersteunen van financiële inclusie is een van de 7 verbintenissen van onze Groep BNP Paribas Personal Finance. Door middel van concrete projecten en acties willen wij zoveel mogelijk mensen toegang geven tot de financiële diensten die onontbeerlijk zijn voor hun integratie in de samenleving. In deze context hebben wij recent de “Be Free” lening gelanceerd, die op jongeren is gericht en hen een nieuw specifiek aanbod voorstelt.

Een speciaal aanbod voor jongeren

In de enquête werd onder meer gewezen op het belang van onafhankelijkheid en het gebrek aan informatie over financiering. Bij AlphaCredit hebben we ervoor gekozen om op deze behoeften in te spelen door de Be Free lening aan te bieden. Deze bestaat uit 2 nieuwe financiële pakketten die aansluiten bij hun financieringsbehoeften: het pakket "study time" (studies, inschrijvingsgeld, enz.) en het pakket "hit the road" (rijbewijs, auto, enz.).

De keuze van de thema's voor onze pakketten is uiteraard geen toeval, aangezien wij weten dat opleiding en mobiliteit de toegang tot de arbeidsmarkt vergemakkelijken. 

Maar voordat zij een lening aangaan, verwachten deze jongeren ook hulp van deskundigen op dit gebied. Om hen de juiste informatie te geven en hen te helpen hun budget zo goed mogelijk te beheren, hebben we ook een reeks artikelen met nuttige informatie gepubliceerd op de Cetelem-blog.

Jongeren ondersteunen bij hun projecten en hen toegang geven tot financiële diensten om hen te helpen een goede start in het leven te maken, zien wij als een van onze dagelijkse verbintenissen.

 

 

Type krediet: lening op afbetaling.
Cetelem is een commerciële benaming van Alpha Credit n.v., kredietgever, Warandeberg 8C, 1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE 0445.781.316, 
Het aangaan van een lening op afbetaling valt onder de wetgeving op het consumentenkrediet, meer bepaald onder boek VII van het Wetboek van economische recht.