Exceed clients & partners expectations
do, 05/21/2020

Coronavirus: nu ook uitstel van betaling mogelijk voor wie een consumentenkrediet heeft!

Sinds enkele weken wordt de volksgezondheid in ons land beheerst door het coronavirus. Ook de Belgische economie lijdt hier zwaar onder en iedereen voelt het in zijn portemonnee. In samenwerking met diverse sectoren en organisaties heeft de overheid tal van maatregelen uitgerold om het budgettair evenwicht van de Belgen op peil te houden. Enerzijds door de deblokkering van de systemen voor inkomenscompensatie voor werknemers en zelfstandigen en anderzijds door, in overleg met de banken, uitstel van betaling mogelijk te maken voor hypothecaire leningen en beroepskredieten.

Vandaag is een nieuwe wet goedgekeurd om de houders van een consumentenkrediet wat ademruimte te geven.

Door zijn grote impact op de dynamiek van de Belgische economie zag de sector van het consumentenkrediet zich verplicht steun te bieden aan die klanten die ten gevolge van de pandemie financiële moeilijkheden hebben. 

Wie hiervoor in aanmerking komt, kan uitstel van betaling vragen voor zijn maandelijkse aflossingen. Dit uitstel zal gelden voor een periode van drie maanden en kan indien nodig nog eens met drie maanden verlengd worden. Deze oplossing geldt zowel voor leningen op afbetaling als voor kredietopeningen. In het kader van dit uitstel van betaling mogen er geen dossierkosten of nalatigheidskosten worden aangerekend.

Voor de toekenning van uitstel van betaling gelden de volgende voorwaarden:

  • De kredietnemer lijdt een inkomensverlies ten gevolge van de Coronacrisis. Indien er meerdere personen officieel op hetzelfde adres wonen, is het voldoende dat één van deze personen een inkomensverlies lijdt ten gevolge van de Coronacrisis (bijvoorbeeld door tijdelijke of volledige werkloosheid, ziekte door Covid-19, sluiting van de zaak of overbruggingsmaatregelen) om aan deze voorwaarde te voldoen, ook wanneer het krediet niet op zijn of haar naam, maar op de naam van één van de andere personen werd aangegaan.
  • Op het moment van de aanvraag tot betalingsuitstel is het totaal roerend vermogen op zicht- en spaarrekeningen en in een beleggingsportefeuille kleiner dan 25.000 euro. Pensioensparen wordt hier niet in meegerekend.
  • Het dossier heeft geen betalingsachterstand van meer dan één maand op 1 april 2020.
  • Het uitstel van betaling kan alleen gegeven worden wanneer de maandelijkse aflossingen meer dan 50 euro bedragen.

Als marktleider in consumentenkredieten zijn wij blij met dit akkoord, omdat onze sector hierdoor steun kan bieden aan de Belgische consumenten die zwaar lijden onder de coronacrisis. Uiteraard zijn wij ook blij dat wij konden bijdragen aan de uitwerking van deze oplossing. Dit is een initiatief waar wij trots op zijn en waarvoor de onderhandelingen zijn gevoerd door onze CEO Benelux Bart Vervenne, die tevens vicevoorzitter is van de Beroepsvereniging van het Krediet.

U vindt alle vragen en antwoorden over het moratorium via deze link: Veelgestelde vragen