Exceed clients & partners expectations
di, 04/14/2020

Coronacrisis: welke financiële oplossingen zijn er?

Al wekenlang houdt het coronavirus de wereld in zijn greep. Het raakt ons allemaal, van ver en soms ook van heel dichtbij. Het zet al onze zekerheden op losse schroeven en dwingt ons om onze gewoontes aan te passen.

Deze toestand heeft ook een impact op onze budgetten en consumptie. Daarom geven we hieronder een overzicht van de maatregelen die al genomen zijn om je te helpen deze moeilijke periode door te komen.

Inkomsten

Als je zelfstandige bent en je hebt door deze gezondheidscrisis bijna of helemaal geen werk meer, dan kun je naar aanleiding van de sluitingsmaatregelen van de overheid het overbruggingsrecht voor zelfstandigen aanvragen om je inkomsten tijdelijk te compenseren. Aarzel niet om contact op te nemen met je sociale verzekeringskas voor informatie over de mogelijkheden en om te weten wat je precies moet doen. (https://socialsecurity.belgium.be/nl/sociaal-beleid-mee-vorm-geven/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen)

Als je werknemer bent en je kunt je werk niet meer doen, dan kan je werkgever gebruik maken van de maatregelen voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid.

Je ontvangt dan een uitkering van 70% op basis van je gemiddelde salarisplafond, plus een supplement van € 5,63 per dag (in plaats van normaal 65%). Voor meer informatie kun je terecht bij je vakbond of op de website van de RVA:   https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-ten-gevolge-van-het-uitbreken-van-het-coronavirus-covid-19-vereenvoudiging-van-de-procedure

Lasten en uitgaven

Naast de maatregelen die bedoeld zijn om elke burger een inkomen te garanderen, heeft de overheid verschillende formules voor uitgestelde betaling uitgewerkt.

Voor de zelfstandigen zijn er diverse steunmaatregelen genomen om de maandelijkse lasten te verminderen. Die vind je in detail op de website van de FOD Financiën: https://financien.belgium.be/nl/node/121/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19)

Voor hypothecaire leningen en beroepsmatige leningen: in samenwerking met de Belgische banken heeft de regering een akkoord opgesteld dat het mogelijk maakt om uitstel van terugbetalingen van kredieten te vragen, aangezien die een groot deel van de maandelijkse lasten vormen. Dit gebeurt niet automatisch. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet je een aanvraag indienen en voldoen aan bepaalde criteria om de impact van de coronamaatregelen te bewijzen. Dit uitstel is een tijdelijke steun om je te helpen deze moeilijke periode door te komen. De terugbetalingen zul je hierdoor op een later tijdstip moeten doen. Meer details hierover vind je via deze link: https://www.febelfin.be/nl/consumenten/artikel/charter-betalingsuitstel-hypothecair-krediet

Voor consumentenkredieten is er geen specifiek akkoord afgesloten omdat de eerder genoemde maatregelen al waren genomen. Het is dus beter om te blijven terugbetalen zoals je gewend bent, want als je die mogelijkheid hebt voorkom je een verlenging van je krediet en vermijd je dat de uitgestelde betalingen later een te zware last worden. Indien je het ondanks de beschikbare steunmaatregelen toch financieel moeilijk hebt, neem dan contact op met je financiële instelling om te bespreken of zij je een andere specifieke oplossing kunnen voorstellen.

Bij AlphaCredit analyseren wij elk dossier afzonderlijk. Geval per geval bekijken wij samen met onze klanten welke opties gevolgd moeten worden om te voorkomen dat de coronapandemie en de directe impact daarvan hen in financiële problemen brengt.

Deze moeilijke momenten hebben niet alleen een invloed op onze gezondheid, maar op onze hele economie en de inkomsten van particulieren en ondernemingen. Wij hopen in eerste instantie dat het met jou en je dierbaren goed gaat. En als je financiële problemen krijgt, dan zullen we alles doen om je te begeleiden.

 

Heb je vragen over je financieringen bij ons en de coronacrisis? Neem dan gerust via mail contact op:  ac.customer@alphacredit.be